Kalbfleisch

Weydert-Strenzler Norbert

Adresse:

27, Ieweschtstrooss
L-6695 Mompach

Produits:

Rindfleisch, Eier, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

E-mail:

martine.weydert@gmail.comSins Georges

Adresse:

1, Wantergaass
L-7651 Heffingen

Produits:

Rindfleisch, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch

Web:

E-mail:An Hueff Famill Pesch

Adresse:

2-4, Impasse Wäissebësch
L-3328 Crauthem

Produits:

Rindfleisch, Schweinefleisch, Ferkel, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch

Web:

www.anhueff.lu

E-mail:

info@anhueff.luMonen Ed

Adresse:

Maison 5A
L-7424 Essingen

Produits:

Rindfleisch, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

E-mail:

monened@pt.luMischel René

Adresse:

45, op der Schanz
L-6225 Altrier

Produits:

Rindfleisch, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch

Web:

E-mail:Mangen Paul

Adresse:

35/38, an Urbech
L-7418 Buschdorf

Produits:

Rindfleisch, Eier, Kartoffel, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

mangen.lu

E-mail:

pmangen@pt.luKoob Lucien

Adresse:

Hingerhaff
L-7501 Mersch

Produits:

Rindfleisch, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

E-mail:Clemens-Schintgen Frank

Adresse:

4, Burwee
L-6839 Lellig

Produits:

Rindfleisch, Ziegen, Schweinefleisch, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch

Web:

E-mail:

clemensf@pt.luBreser-Michels Fred

Adresse:

100, rue du Cimetière
L-6161 Bourglinster

Produits:

Schweinefleisch, Ferkel, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch

Web:

E-mail:Bintz Edgar

Adresse:

22, rue de Larochette
L-7661 Medernach

Produits:

Rindfleisch, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch

Web:

E-mail://